fbpx

תקנון“שניידר- מרכז השעון והתכשיט” (להלן “שניידר” ו/או “החברה”), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר זה. שניידר עיצבה את האתר כך שאיסוף המידע האישי הוא מינימאלי וספציפי לעסקה שהמשתמש/הלקוח מעוניין לבצע. איסוף המידע אינו נעשה מבלי שניתנה תחילה התראה בצורת “טופס הרשמה”, בנוסף אין דרישה מן המשתמשים להירשם לאתר כתנאי לשימוש בו.

המידע שנאסף:

הנתונים שהינך מוסר בעת השימוש באתר, כוללים מידע אישי כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, פרטי אשראי פרטי אשראי וכד’, נמסרים על ידךביודעין ובהסכמה.

מאגר המידע:

הפרטים שכאמור מסרת ביודעין ובהסמכה יישמרו במאגר המידע של שניידר. לידיעתך, אינך חייב ע”פ חוק למסור את הנתונים המבוקשים באתר ו/או כל מידע, אך אי מסירת נתונים אלו תמנע ממך את השימוש בשירותי האתר. השימוש בנתונים שמסרת ייעשה על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

  • לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר.
  • לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים באתר.
  • לשלוח לך דואר אלקטרוני לפי בקשתך ו/או ליצור עמך קשר (לרבות משלוח הודעות SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת באתר (כמובן שתוכל בכל עת להסיר את שמך מרשימת הדיוור).
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת בכללי השמירה על הפרטיות ו/או בתנאי השימוש ובתקנון של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי:

שניידר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף באתר, למעט במקרים הבאים:

  • מסירת המידע הכרחי לשותפי המסחר ותוכן לצורכי ביצוע משלוחים, ניהול מסירת תכנים ושמירת קשר.
  • הפרת תנאי השימוש ו/או ביצוע או ניסיון לביצוע של פעולות הנדמות כמנוגדות לחוק, תאפשר לשניידר למסור פרטים לפי הנדרש:
  1.   טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית ככל שיהיו בינך לבין שניידר.
  2. צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע אישי לצד שלישי.
  3. מסירת מידע לשם מניעת נזק אישי לך או נזק לצד שלישי.
  • פעולה עסקית של שניידר עם צד ג’, כגון מכירת רשימת לקוחות.

Cookies– “עוגיות”:

האתר משתמש ב- cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, בין היתר לצרכי אבטחת מידע. יש לך את האפשרות להימנע מ- cookies בשימוש בדפדפנים המאפשרים זאת. לידיעתך נטרול אפשרות קבלת cookies עלול לגרום לחסימת חלק מתכני/שירותי האתר או כולם.

קטינים:

החברה אינה מוכרת מוצרים המיועדים לרכישה ע”י קטינים, אך עשויה להציע מוצרים לקטינים לרכישה ע”י בגירים. אם הנך מתחת לגיל 18, תוכל לרכוש באתר רק באמצעות האפוטרופוס שלך.

אתרים מקושרים/ פרסומות של צדדים שלישיים:

האתר עשוי להכיל קישורים (כולל השירותים הנלווים) ו/או מודעות ופרסומות המתוחזקים ע”י חברות שונות. אין לשניידר כל אחריות לתכנים אלו ורצוי לבדוק את תוכן הכללים של החברות המתחזקות. כל מידע שיימסר, במסגרת התכנים המצוינים לעיל כפוף למדיניות השמירה על הפרטיות של החברות הנ”ל ואין שניידר אחראית לכל תוצאה שתגרם בעקבות השימוש באותם התכנים.

אבטחת מידע:

שניידר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מעניקים ביטחון מוחלט. בהתאם לכך, שניידר אינה מתחייבת שאתר זה והמידע שנמסר בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

עיון במידע:

חוק הגנת הפרטיות (תשמ”א-1981) מתיר לכל אדם בעצמו או ע”י ב”כ או ע”י אפוטרופסו לעיין במידע עליו הנמצא המוחזק המידע. מצא המעיין שהמידע אודותיו אינו נכון, אינו מעודכן, אינו ברור/שלם יהיה רשאי לפנות לבעל המאגר על מנת לתקן/למחוק את המידע. בנוסף, אם המידע המצוי במאגר משמש לצורך פנייה אישית אליך, הנך זכאי לדרוש בכתב שאותו מידע יימחק. החברה תמחק לפי בקשה בכתב את המידע הדרוש לה על מנת לפנות אליך בהצעה מסחרית. אולם, מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה יישמר אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות:

שניידר רשאית לערוך שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות בכל זמן נתון. כשיבוצעו שינויים מהותיים תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תאריך עדכון אחרון:­­­­30/04/24

 

 

דילוג לתוכן