fbpx

תיווך יד שניה

“שניידר” מספקים שירות של תיווך שעונים ותכשיטים כחלק ממגוון אפשרויות לרכישה.

מהם היתרונות במכירת השעון דרכנו ולא באופן עצמאי?


תמורה גבוהה יותר

אנו מספקים לרוכש אחריות מלאה לתקינות השעון, תעודת מקוריות לשעון, אפשרות פריסה לתשלומים וכמובן בית. הרוכש הסופי יעדיף לשלם יותר על אותו המוצר במידה ויקבל את כל התנאים האלה.

אין סיכון

לא תצטרך להיפגש עם אנשים שאינך מכיר כדי לבצע עסקה, להסתכן בקבלת כסף מזויף, לענות לטלפונים לא רלוונטיים במשך היום ולהפסיד שעות עבודה.

בטחון מלא

השעון שלך יאוחסן בכספות שלנו, תחת ביטוח מלא וללא חשש לאובדן. התשלום בעבור השעון שלך יכול להתבצע במזומן, צ’ק או העברה בנקאית – לפי בקשתך.

מהם היתרונות במכירת התכשיט דרכנו ולא באופן עצמאי?


תמורה גבוהה יותר

אנו מספקים לרוכש אחריות מלאה לתכשיט, אפשרות פריסה לתשלומים וכמובן בית. הרוכש הסופי יעדיף לשלם יותר על אותו המוצר במידה ויקבל את כל התנאים האלה.

אין סיכון

לא תצטרך להיפגש עם אנשים שאינך מכיר כדי לבצע עסקה, להסתכן בקבלת כסף מזויף, לענות לטלפונים לא רלוונטיים במשך היום ולהפסיד שעות עבודה.

בטחון מלא

התכשיט שלך יאוחסן בכספות שלנו, תחת ביטוח מלא וללא חשש לאובדן. התשלום בעבור התכשיט  שלך יכול להתבצע במזומן, צ’ק או העברה בנקאית – לפי בקשתך.

דילוג לתוכן