רולקס אויסטר דייט פרסיז׳ן 6694 מתיחה ידנית 34 מ״מ

14,990